Sobre nosaltres

NOSALTRES

Qui som

Seira Impuls Cooperatiu és l’entitat que ofereix a les entitats de l’economia social i cooperativa catalanes i especialment a les cooperatives de treball federades claus per accedir al seu finançament. Seira contribueix a generar confiança entre les entitats financeres i les cooperatives a partir d’un ventall d’eines pràctiques i propostes formatives adaptades a les seves necessitats.

Orígens

La Fundació Seira es va crear l’any 2008 amb la voluntat de preservar i donar sentit col·lectiu al patrimoni que va generar la transformació de la cooperativa Ecotècnia.
Impulsada per persones exsòcies de la cooperativa i per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, la Fundació Seira va néixer amb la finalitat de donar suport i promocionar el cooperativisme, especialment al del treball associat.

Missió, Visió i Valors

Missió

Seira és una Fundació sense afany de lucre que dóna suport financer a les entitats de l’economia social i cooperativa catalanes i especialment a les cooperatives de treball federades.. Actua amb transparència i accessibilitat per dotar de les eines i recursos necessaris per millorar la cultura financera de les cooperatives, l’accés al finançament de les empreses i, alhora, sensibilitzar el sector financer front a l’economia social i cooperativa.

Visió

Seira Impuls cooperatiu vol ser un dels referents de coneixement de l’economia social i del cooperativisme a nivell financer en l’àmbit nacional, estatal i internacional. Així mateix, vol ser reconeguda per la seva transparència en el funcionament i proximitat a la realitat de les empreses cooperatives. Seira treballa coordinadament amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i amb aquelles institucions que comparteixen l’objectiu d’ajudar a les empreses cooperatives i d’economia social.

Valors

Seira Impuls Cooperatiu s’inspira en els valors i els principis propis del cooperativisme per al desenvolupament de la seva activitat. I en destaquem aquests 5 com a principals

Innovació: permanent voluntat de cercar noves estratègies, metodologies o espais amb els quals articular i impulsar el cooperativisme.

Diversitat de projectes i, alhora, focalització: l’acció de Seira Impuls Cooperatiu s’obre a molts possibles àmbits d’intervenció, però s’ha de concretar de manera que s’obtinguin resultats tangibles i efectius.

Complementarietat l’activitat de Seira Impuls Cooperatiu, no pretén substituir o solapar-se amb la d’altres agents del moviment cooperatiu, sinó sumar amb aquests i contribuir a fer més grans els efectes de l’acció desenvolupada.

Col·laboració: promoure aliances estratègiques per crear i promocionar instruments per al finançament de les empreses cooperatives. Participació amb organitzacions que ofereixen finançament a cooperatives i impuls de nous instruments que complementin les seves necessitats financeres. Considerem particularment important la millora de la solvència, la millora de la liquiditat i les garanties.

Suport a projectes estratègics del cooperativisme, que cobreixin necessitats generalistes (formació, informació, creació, finançament, comercialització, innovació, internacionalització.....) i estiguin impulsats des d’experiències i/o per entitats representatives.

Patronat

El Patronat de Seira Impuls cooperatiu és el seu òrgan de govern. La seva tasca consisteix a vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposa la fundació

L’equip que gestiona Seira Impuls Cooperatiu està format per: ​

Miguel Linde

Des de Gener de 2021, Miguel Linde   encapçala la  Direcció de la Fundació.

Daniel María

A l’abril de 2022 es va incorporar en Daniel María com a Responsable de Projectes.
Lorena Blanco - Fundació Seira

Lorena Blanco

Des del mes de març de 2023, Lorena Blanco forma part de l’equip de Seira com a Tècnica de projectes.
Anteriors directors: Rafael Vidal ( 2018-2020 ) Joana Gómez (2013-2017) Miquel Miró (2009-2013) i David Pérez (2008-2009).
El Patronat de Seira és escollit pel Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Catalunya.
reunió patronat seira

President: Guillem Llorens Gragera
Vicepresident primer: Jaume Oller Rosell
Vicepresident segon: Miquel Cabré Mallafré
Secretari: Jesús Carrión Rabasco
Vocal: Eva Bagan Giménez
Vocal: Francisco Bringueret Nafria
Vocal: Guernica Facundo Vericat
Vocal: Raimon Gassiot Ballbé
Vocal: Ivone Maritza Henao Arias
Vocal: Ivan Miró Acebes
Vocal: María José Muñoz Quintana
Vocal: Anna Puig Domínguez
Vocal: Marc Roma Chiné

TRANSPARÈNCIA

La transparència és un valor fonamental per a la Fundació Seira per tal de difondre amb claredat la cultura financera al servei de l’economia social i cooperativa i, alhora, garantir la democràcia i el funcionament intern a través de la rendició de comptes.
Seira publica cada any la seva memòria social així com els informes d’auditories internes en un exercici de transparència corporativa. Podeu trobar aquí la documentació corresponent als darrers anys de la Fundació fins a l’actualitat.