Sobre nosaltres

NOSALTRES

Qui som

Seria Impuls Cooperatiu és l’entitat que ofereix a les entitats de l’economia social i cooperativa catalanes i especialment a les cooperatives de treball federades claus per accedir al seu finançament. Seira contribueix a generar confiança entre les entitats financeres i les cooperatives a partir d’un ventall d’eines pràctiques i propostes formatives adaptades a les seves necessitats.

Orígens

La Fundació Seira es va crear l’any 2008 amb la voluntat de preservar i donar sentit col·lectiu al patrimoni que va generar la transformació de la cooperativa Ecotècnia.
Impulsada per persones exsòcies de la cooperativa i per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, la Fundació Seira va néixer amb la finalitat de donar suport i promocionar el cooperativisme, especialment al del treball associat.

Missió, Visió i Valors

Missió

Seira és una Fundació sense afany de lucre que dóna suport financer a les entitats de l’economia social i cooperativa catalanes i especialment a les cooperatives de treball federades.. Actua amb transparència i accessibilitat per dotar de les eines i recursos necessaris per millorar la cultura financera de les cooperatives, l’accés al finançament de les empreses i, alhora, sensibilitzar el sector financer front a l’economia social i cooperativa.

Visió

Seira Impuls cooperatiu vol ser un dels referents de coneixement de l’economia social i del cooperativisme a nivell financer en l’àmbit nacional, estatal i internacional. Així mateix, vol ser reconeguda per la seva transparència en el funcionament i proximitat a la realitat de les empreses cooperatives. Seira treballa coordinadament amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i amb aquelles institucions que comparteixen l’objectiu d’ajudar a les empreses cooperatives i d’economia social.

Valors

Seira Impuls Cooperatiu s’inspira en els valors i els principis propis del cooperativisme per al desenvolupament de la seva activitat. I en destaquem aquests 5 com a principals

Innovació: permanent voluntat de cercar noves estratègies, metodologies o espais amb els quals articular i impulsar el cooperativisme.

Diversitat de projectes i, alhora, focalització: l’acció de Seira Impuls Cooperatiu s’obre a molts possibles àmbits d’intervenció, però s’ha de concretar de manera que s’obtinguin resultats tangibles i efectius.

Complementarietat l’activitat de Seira Impuls Cooperatiu, no pretén substituir o solapar-se amb la d’altres agents del moviment cooperatiu, sinó sumar amb aquests i contribuir a fer més grans els efectes de l’acció desenvolupada.

Col·laboració: promoure aliances estratègiques per crear i promocionar instruments per al finançament de les empreses cooperatives. Participació amb organitzacions que ofereixen finançament a cooperatives i impuls de nous instruments que complementin les seves necessitats financeres. Considerem particularment important la millora de la solvència, la millora de la liquiditat i les garanties.

Suport a projectes estratègics del cooperativisme, que cobreixin necessitats generalistes (formació, informació, creació, finançament, comercialització, innovació, internacionalització.....) i estiguin impulsats des d’experiències i/o per entitats representatives.

Patronat

El Patronat de Seira Impuls cooperatiu és el seu òrgan de govern. La seva tasca consisteix a vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposa la fundació

L’equip que gestiona Seira Impuls Cooperatiu està format per: ​

Miguel Linde

Des de Gener de 2021, Miguel Linde   encapçala la  Direcció de la Fundació.

Daniel María

A l’abril de 2022 es va incorporar en Daniel María com a Responsable de Projectes.
Anteriors directors: Rafael Vidal ( 2018-2020 ) Joana Gómez (2013-2017) Miquel Miró (2009-2013) i David Pérez (2008-2009).
El Patronat de Seira és escollit pel Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Catalunya.

President: Guillem Llorens

Vicepresident primer: Jaume Oller

Vicepresident segon: Miquel Cabré

Secretari: José Valentín Valencia

Vocal: Luis Carlos de la Concepción

Vocal: Sonia Cruz

Vocal: Arturo Feijóo

Vocal: Gemma Lucía García

Vocal: Raimon Gassiot

Vocal: Carme Giménez

Vocal: Iván Miró

Vocal: Anna Puig

Vocal: Joan Ramón Surinyà

Vocal: Marc Roma

TRANSPARÈNCIA

La transparència és un valor fonamental per a la Fundació Seira per tal de difondre amb claredat la cultura financera al servei de l’economia social i cooperativa i, alhora, garantir la democràcia i el funcionament intern a través de la rendició de comptes.
Seira publica cada any la seva memòria institucional amb les principals línies d’actuació contextualitzades, els objectius i els seu grau d’acompliment, recursos disponibles i forma d’obtenir-los, situació financera i composició dels seus òrgans de govern.