QUÈ FEM

Formació​

Formació​

Formació

Millorar la cultura financera de les empreses és fonamental per desenvolupar amb èxit iniciatives de l’economia cooperativa.
La proximitat de la Fundació Seira a les cooperatives de treball permet identificar les necessitats més recurrents en l’àmbit de les finances i donar-hi les respostes més adaptades.
Les propostes formatives de la Fundació Seira són:

FemPla: Eina de planificació econòmica i financera. Dissenyada amb l’objectiu de facilitar la presa de decisions en l’àmbit econòmic i financer per identificar necessitats de finançament i optimitzar els recursos existents.

Manuals de finances: Guies dedicades a aprofundir en temes concrets com els préstecs participatius o la preparació de la negociació bancària, entre d’altres.

Programa CuEmE: (Cultura emprenedora a l’escola) El programa fomenta la cultura emprenedora i els competències bàsiques en el cicle superior d’educació primària. Durant un curs escolar, l’alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el suport de l’escola, l’administració local, els empreses i altres entitats de la seva localitat

FemPla

Seira Impuls Cooperatiu ha desenvolupat una eina que s’afegeix al ventall d’opcions disponibles per a les cooperatives de treball federades de cara a millorar el seu accés al finançament.
L’eina FemPla té per objectiu facilitar la presa de decisions i identificar les necessitats de finançament en l’àmbit de les inversions i el circulant.
Les cooperatives que utilitzen FemPla poden validar la seva capacitat per generar beneficis a futur i, d’aquesta manera, optimitzar els recursos financers existents per tal de complir els seus objectius empresarials.

Per a qui és FemPla?

FemPla és una eina gratuïta i de lliure accés, pensada per a les cooperatives de treball consolidades i per a aquelles en procés de creació que desitgen fer una projecció del seu negoci.
L’eina és intuïtiva i disposa d’un tutorial online. El primer que cal fer és crear un usuari i a, continuació, seguir les instruccions per crear el vostre propi projecte. Si teniu dubtes poseu-vos en contacte amb la Fundació.
A més, regularment la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya organitza tallers presencials per aprendre a dominar FemPla. Si hi esteu interessats, poseu-vos-hi en contacte:

Què permet FemPla?

El programa FemPla permet realitzar projeccions del compte de resultats a tres anys, de l’estat de tresoreria a dotze mesos, balanços de situació a dotze mesos, així com generar ratis d’anàlisi econòmico-financera. Es tracta d’instruments essencials per a generar confiança entre les entitats financeres i inversores.
A més, l’eina facilita la descàrrega de fitxers i incorporar-los en la negociació bancària.
Les cooperatives que utilitzen FemPla poden validar la seva capacitat per generar beneficis a futur i, d’aquesta manera, optimitzar els recursos financers existents per tal de complir els seus objectius empresarials.