Sobre nosaltres

MEMòRIES

MEMÒRIES

Any rere any, la memòria social de Seira reflecteix les principals línies d’actuació contextualitzades, els objectius i els seu grau d’acompliment, recursos disponibles i forma d’obtenir-los, situació financera i composició dels seus òrgans de govern.
L’informe de memòria anual mostra les activitats dutes a terme per una organització durant un any complet. Recull informació variada però sobretot es centra en aquells aspectes rellevants de la seva activitat.