Sobre nosaltres

MEMòRIES

MEMÒRIES

La transparència és un valor fonamental per a la Fundació Seira per tal de difondre amb claredat la cultura financera al servei de l’economia social i cooperativa i, alhora, garantir la democràcia i el funcionament intern a través de la rendició de comptes.
Seira publica cada any la seva memòria institucional amb les principals línies d’actuació contextualitzades, els objectius i els seu grau d’acompliment, recursos disponibles i forma d’obtenir-los, situació financera i composició dels seus òrgans de govern.