Sobre nosaltres

AUDITORIES

AUDITORIES

Seira realitza anualment els informes d’auditoria dels comptes anuals simplificats emesos per un auditor independent.
Els informes d’auditories certifiquen la fiabilitat dels estats financers (o estats comptables) en un període determinat. Es basen en la informació financera, operacional o administrativa i en el compliment respecte a les obligacions jurídiques o fiscal.