NOU PATUFET

Escola cooperativa Nou Patufet

NOU PATUFET

● Coneixes el seu Impacte?

Nou Patufet és un projecte cooperatiu que gestiona una escola des de la missió, la visió i els valors del món cooperatiu.  En el seu projecte, l’alumnat és l’eix central i protagonista en el procés d’aprenentatge i és qui construeix el seu coneixement. Vetllen perquè l’alumnat desenvolupi les seves competències socials i emocionals, tenint present que cada alumne és únic i irrepetible i que l’atenció individualitzada és essencial.

Nou patufet  neix al 2015 degut al tancament de l’empresa, i en aquell moment les persones treballadores es fan amb les eines de producció, en aquest cas la gestió de l’escola, per donar continuïtat al projecte.
Actualment són 27 persones, de les quals 20 són sòcies i 7 persones treballadores amb previsió que en el futur s’integrin a la cooperativa. 

La seva proposta de valor és la seva visió amb orientació pedagògica molt determinada vers al futur i el seu projecte basat en els valors cooperatius. 

noupatufet.coop

● Objecte de la inversió

Adequar el nou local per continuar desenvolupant el seu model educatiu.

● Tipus d’inversió

Préstec participatiu