Millorar la cultura financera de les empreses és fonamental per desenvolupar amb èxit iniciatives de l’economia cooperativa.

La proximitat de la Fundació Seira a les cooperatives de treball permet identificar les necessitats més recurrents en l’àmbit de les finances i donar-hi les respostes més adaptades.

Les propostes formatives de la Fundació Seira són:

  • Beques. Donar suport a la formació de les persones sòcies de cooperatives amb ajuts per a dur a terme formació de postgrau o especialitzacions.
  • FemPla. Eina de planificació economico-financera. Dissenyada amb l’objectiu de facilitar la presa de decisions en l’àmbit econòmic i financer per identificar necessitats de finançament i optimitzar els recursos existents.
  • Manuals de finances. Guies dedicades a aprofundir en temes concrets com els préstecs participatius o la preparació de la negociació bancària, entre d’altres.