Financoop és una xarxa de catorze entitats públiques i privades que promou l’accés al capital i als serveis financers per a les empreses cooperatives.  La Xarxa Financoop està coordinada per la Fundació Seira. 

Objectius de la Xarxa Financoop
  • Incentivar la cooperació d’entitats financeres, agents públics i empreses de l’economia social i cooperativa.

  • Potenciar un sistema financer al servei de les cooperatives.

  • Integrar dins el sistema financer convencional les finances al servei de l’economia social i cooperativa.

  • Idear nous instruments financers per a la creació, creixement i consolidació de les empreses cooperatives.

  • Cooperar i crear sinèrgies entre els membres de la Xarxa per millorar l’eficàcia i l’eficiència del sistema de finances cooperatives.

Jornada Financoop

Una de les actuacions regulars de la xarxa consisteix a organitzar la Jornada Financoop, una trobada entre les entitats financeres i les cooperatives. Les dues darreres edicions, la Jornada financoop ha consistit en una ronda de finançament per a cooperatives. Trobareu més informació al web de la darrera edició de la jornada:

Jornada Financoop 2017

ASCA, Acció Solidària Contra l’Atur
Avalis, Societat de Garantia Recíproca
Caixa d’Enginyers
Cajamar
Coop57
Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom
Fiare Banca ètica
Fundació Seira
Gicoop. Grup d’Inversors Cooperatius.
Iesmed – Crédit Coopératif
Laboral Kutxa
Oniarri, Societat de Garantia Recíproca
Sicoop, Societat d’Inversió Cooperativa de l’Institut Català de Finances