Formació

La proximitat de la Fundació Seira a les cooperatives de treball permet identificar les necessitats més recurrents en l’àmbit de les finances i donar-hi les respostes més adaptades mitjançant formació i eines específiques.

Orientació Financera

El programa d’Orientació Financera de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ofereix a les cooperatives de treball federades assessorament personalitzat i professional en l’àmbit financer a través de la Fundació Seira.

Financoop

Coordinada per la Fundació Seira, la Xarxa Financoop agrupa catorze entitats públiques i privades compromeses amb la promoció de l’accés al capital i als serveis financers per a les empreses cooperatives.

Notícies