El Patronat de la Fundació Seira és el seu òrgan de govern. La seva tasca consisteix a vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposa la fundació

Composen el Patronat de Seira persones ex-sòcies de la cooperativa Ecotècnia i per persones membres del Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

  • President: Guillem Llorens
  • Vicepresident primer: Tomas Llompart
  • Vicepresident segon: Miquel Cabré
  • Secretari: José Valentín Valencia
  • Vocal: Jaume Oller
  • Vocal: Ermen Llobet
  • Vocal: Sonia Cruz

Anteriors directors: Joana Gómez (2013-2017) Miquel Miró (2009-2013) i David Pérez (2008-2009).