Missió

Seira és una Fundació sense afany de lucre que dóna suport financer a les cooperatives de treball. Actua amb transparència i accessibilitat per dotar de les eines i recursos necessaris per millorar la cultura financera de les cooperatives, l’accés al finançament de les empreses i, alhora, sensibilitzar el sector financer front a l’economia social i cooperativa.

Visió

La Fundació Seira vol ser un dels referents de coneixement de l’economia social i del cooperativisme a nivell financer en l’àmbit nacional, estatal i internacional. Així mateix, vol ser reconeguda per la seva transparència en el funcionament i proximitat a la realitat de les empreses cooperatives.

La Fundació Seira treballa coordinadament amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i amb aquelles institucions que comparteixen l’objectiu d’ajudar a les empreses cooperatives i d’economia social.

Valors

La Fundació Seira s’inspira en els valors i els principis del cooperativisme: auto-ajuda, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. S’hi afegeix la transparència (enllaç a pàgina de Transparència) com un valor propi en el funcionament de la Fundació i la seva democràcia interna. La transparència és la rendició de comptes i la voluntat de divulgar, promoure la cultura financera de l’economia social i cooperativa. La transparència l’assoleix amb l’esforç compartit, la responsabilitat i compromís del nostre equip i col·laboradors.