La Fundació Seira ha desenvolupat una eina que s’afegeix al ventall d’opcions disponibles per a les cooperatives de treball federades de cara a millorar el seu accés al finançament.

L’eina FemPla té per objectiu facilitar la presa de decisions i identificar les necessitats de finançament en l’àmbit de les inversions i el circulant. 

Les cooperatives que utilitzen FemPla poden validar la seva capacitat per generar beneficis a futur i, d’aquesta manera, optimitzar els recursos financers existents per tal de complir els seus objectius empresarials.

Per a qui és FemPla?

FemPla és una eina gratuïta i de lliure accés, pensada per a les cooperatives de treball consolidades i per a aquelles en procés de creació que desitgen fer una projecció del seu negoci.

Què permet FemPla?

El programa FemPla permet realitzar projeccions del compte de resultats a tres anys, de l’estat de tresoreria a dotze mesos, balanços de situació a dotze mesos, així com generar ratis d’anàlisi econòmico-financera. Es tracta d’instruments essencials per a generar confiança entre les entitats financeres i inversores.

A més, l’eina facilita la descàrrega de fitxers i incorporar-los en la negociació bancària.

Per accedir a l’eina, aneu al web de FemPla

L’eina és intuïtiva i disposa d’un tutorial online. El primer que cal fer és crear un usuari i a, continuació, seguir les instruccions per crear el vostre propi projecte. Si teniu dubtes poseu-vos en contacte amb la Fundació.

A més, regularment la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya organitza tallers presencials per aprendre a dominar FemPla. Si hi esteu interessats, poseu-vos-hi en contacte: federacio@cooperativestreball.coop