La Fundació Seira dóna suport a les persones sòcies i treballadores que volen aprofundir la seva formació amb un programa de beques adreçat a millorar les competències professionals de les empreses cooperatives. 

El programa de beques està obert de forma permanent i contribueix a co-finançar programes formatius que es duen a terme de forma  presencial o virtual, impartits a qualsevol universitat, escola o centre universitari acreditat.

Condicions:

  • Cofinançament del 50% del cost total del programa formatiu amb un màxim de 1.000 € per persona.
  • Import màxim per empresa cooperativa de 4.000 €.
  • La persona candidata ha de tenir un vincle societari o laboral amb l’empresa cooperativa com a mínim d’un any a jornada completa.
  • La cooperativa ha de ser membre de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i estar al dia en el compliment de les seves obligacions vers aquesta.

Les sol·licituds es faran arribar al correu seira@fundacioseira.coop

El programa de beques de la Fundació Seira es va iniciar el 2010.