Els avals i garanties són instruments essencials per accedir a molts productes financers. Essencialment un aval és el compromís de pagament que adquireix una entitat financera davant d’un tercer, en cas que l’empresa sol.licitant de l’aval no compleixi determinades obligacions.

Les cooperatives poden accedir als avals i garanties que ofereixen Avalis i Oinarri, en virtut de diversos convenis signats.

Avalis, Societat de Garantia Recíproca

Societat de garantia recíproca participada per la Generalitat, entitats financeres, associacions, cambres de comerç i pimes. La seva tasca consisteix a prestar garanties davant les entitats financeres.

  • Per a cooperatives disposa d’avals tècnics per a licitacions i d’avals financers  per a inversions i circulant.
Oinarri, Societat de Garantia Recíproca

Societat de garantia recíproca de l’economia social que presta garantia davant tercers (entitats bancàries i administracions públiques).

  • Per a cooperatives disposa d’avals tècnics i financers.