Coop57

Conveni  per la creació d’un fons de 800.000 euros per l’avançament de factures de la Generalitat a través de la cessió dels drets de cobrament de factures a Coop57, amb reconeixement de deute i l’aval del 25% per part de Fundació Seira.

Banco Sabadell-Atlàntico

Conveni signat per adaptar els serveis financers de l’entitat a les necessitats financeres de les cooperatives, especialment en l’àmbit de la gestió del circulant (factoring, confirming, pòlisses de crèdit, avançament de factures i descompte comercial) i el comerç exterior (importacions, exportacions, crèdits documentaris, risc de canvi, etc).