Capitalcoop

Capitalcoop és un programa que facilita la capitalització de les cooperatives i societats laborals de cara a millorar la seva posició financera i accedir a finançament que reforci el creixement i la consolidació de l’empresa.

 

Grup d’Inversors Privats (Gicoop)

Gicoop és una societat que agrupa persones inversores interessades a donar suport a una altra forma de fer empresa. A través de préstecs participatius, Gicoop finança projectes d’inversió per a la creació i expansió de noves activitats.

Societat d’Inversió Cooperativa (Sicoop)

Inverteix en cooperatives, societats laborals i societats mercantils participades per cooperatives, a través de préstecs o títols participatius, pel finançament de projectes d’inversió pel creixement, l’expansió i la consolidació

Institut Català de Finances

Préstecs per a empreses de l’economia social, garantits pel Departament d’Empresa i Ocupació, destinats a finançar inversions, circulant, capitalització i bestretes de contracte amb el sector públic.