Fundació Seira | Suport financer a les cooperatives
Memòries institucionals

La Fundació Seira publica cada any la seva memòria institucional. Aquesta memòria facilita informació sobre les principals línies d’actuació contextualitzades de les activitats de la Fundació Seira, els objectius i el grau d’acompliment, el recursos disponibles i la forma d’obtenir-los, la situació financera i la composició dels seus òrgans de govern.

Memòria de 2011  Memòria de 2012Memòria de 2013

Memòria d’Activitats 2014

Aquí podeu visualitzar la darrera memòria d’activitats de la Fundació Seira.