Fundació Seira | Suport financer a les cooperatives
Els nostres comptes

Els nostres comptes són la forma més fàcil de veure que fa la Fundació Seira i quina és la transparència amb la que treballa.

Eines financeres per a cada etapa de la vida d’una cooperativa

Durant el 2012, les entitats financeres participades per Seira van realitzar 113 operacions amb un volum 7,6 milions d’euros:Grafic temps recursos

Patrimoni Fundacional

Com està invertit el patrimoni fundacional de la Fundació Seira

grafic_patrimonifundacionalEn quins instruments financers inverteix la Fundació Seira

grafic_instrumentsfinancers


Pressupost 2014

Així es distribuiran per programes les rendes fundacionals de SEIRA segons el pressupost de 2014

ppto2014_distribuciópatrimonifundacional