Els nostres comptes són la forma més fàcil de veure que fa la Fundació Seira i quina és la transparència amb la que treballa.

Eines financeres per a cada etapa de la vida d’una cooperativa

Durant el 2012, les entitats financeres participades per Seira van realitzar 113 operacions amb un volum 7,6 milions d’euros:

Patrimoni fundacional

 • Entitats Cooperatives
 • Entitats Convencionals
 • Instruments Financers

En quins instruments financers inverteix la Fundació Seira

 • Gicoop
 • Laboral Kutxa
 • Aposta
 • Sicoop
 • Eroski
 • Fiare-BPE
 • Oinarri
 • Coop57
 • ASCA

Pressupost 2014

Així es distribuiran per programes les rendes fundacionals de SEIRA segons el pressupost de 2014.

 • Formació
 • Orientació
 • Eines i Recursos
 • Comunicació
 • Xarxa Financoop
 • Nous Instruments
 • Jornades
 • Representació
 • Suport a la FCTC