Fundació Seira | Suport financer a les cooperatives
Impuls al sector

La Fundació Seira impulsa el sector financer de l’economia social i cooperativa a través de les tasques de representació i participació activa en diferents espais vinculats en el món econòmic i financer. Aquesta activitat es realitza dins i fora de Catalunya, siguin o no de l’economia social i cooperativa.

Aquest treball constant, seriós, rigorós i transparent permet legitimar la Fundació Seira davant els diferents òrgans de govern i altres entitats.

Els representants de la Fundació Seira:

Objectiu de l'activitat d'impuls del sector:

  • Sensibilització i informació sobre la millora de la cultura financera en les empreses cooperatives.
  • Aproximació del sector financer i el sector cooperatiu.
  • Mostrar noves iniciatives financeres d’èxit en el nostre país i en altres països (crowdfunding, fundaising, etc.)
  • Compartir experiències i bones pràctiques en el finançament empresarial.
  • Promoció del debat i la reflexió sobre el sistema financer al servei de l’economia social i cooperativa.

La Fundació Seira busca fer de les finances socials i cooperatives un moviment integrat i reconegut dins del sector financer convencional. I, per tant, amb reconeixement i capacitat d’incidència per crear i projectar un nou sistema financer al servei de l’economia productiva, basat en les persones.

La Fundació Seira és membre de:

 

Notícies vinculades