Fundació Seira | Suport financer a les cooperatives
Accés al finançament

L’accés al finançament de les empreses cooperatives és un dels eixos centrals de l’activitat de la Fundació Seira. Això és manifesta amb un ampli ventall d’acords amb institucions financeres, entitats cooperatives i organismes públics que permeten aconseguir les millors condicions i avals. A més, Seira crea i adapta noves fórmules de finançament adaptades a l’economia social i cooperativa.
La fusió dels acords, aliances i convenis ha permés la creació de la Xarxa Financoop, que la Fundació Seira coordina i impulsa.
També és important l’aposta de Seira en Gicoop, el Grup d’Inversors Cooperatius, per a la inversió en projectes cooperatius a llarg termini.
Per millorar l’accés al finançament de les empreses, la Fundació Seira té obertes relacions amb altres entitats financeres, siguin o no del sector cooperatiu. Així, Seira manté canals de comunicació efectius amb la banca tradicional amb l’objectiu d’oferir una millora de les condicions i garanties per a les empreses cooperatives o promoure la creació de nous productes a mida de les cooperatives.

Acords

En aquesta secció, volem destacar alguns dels acords que la Fundació Seira té subscrits amb entitats amb l’objectiu de promoure millors condicions financeres per a cooperatives terceres entitats i poden resultar més interessants per a les cooperatives. El darrers convenis subscrits són:

 • MicroBank per a la concessió de microcrèdits per empreses cooperatives federades en el procés de la seva creació fins als tres anys,
 • Banc de Sabadell per millorar el finançament del circulant a nivell nacional i suport en el procés d’internacionalització
 •  Coop57 per donar resposta als retards de pagaments de la Generalitat de Catalunya.

 

Entitat Qui pot accedir-hi Tipus de conveni /condicions
Avalis SGR Cooperatives de treball federades a la FCTC Fons: Gencat + FCTC • Avals tècnics: licitacions • Avals financers: finançament de inversions i circulant fins a 1.000.000 €. • Avals econòmics: davant clients i proveïdors
Caixa d’Enginyers Conveni amb Oniarri per a les cooperatives federades a la FCTC • Finançament de inversions i circulant amb operatòria bancària vinculada. • Millora de garanties i preu
Coop57 Societats cooperatives o altres formes jurídiques col·lectives de l’economia social i solidària • Garanties personals mancomunades i suport social. • Tipus interès fixat per l’Assemblea anualment Finançament inversions i  bestreta de factures
Fiare- Banca Popolare Etica Cooperatives de treball federades a la FCTC • Complir amb els seus principis i valors ètics. • Finançament de inversions a llarg termini i circulant. • Serveis financers i bancaris
Fons Asca -Seira Joves cooperatives • Finançament cooperatives amb menys de 5 anys d’activitat sense cost i mínimes garanties.
Gicoop Societats cooperatives i cooperativitzables o altres formes jurídiques participades per cooperatives. • Finançament de projectes de inversió per creixement, expansió i generació noves activitats. • Préstecs participatius (fix + variable). • Inversió màxima de 150.000€.
Oinarri SGR Cooperatives de treball federades a la FCTC • Avals tècnics: fins 1.400.000€ • Avals financers: finançament de inversions i circulant fins a 300.000€ • Línea d’avals financers per operacions fins a 60.000€ per cooperatives menys de 2 anys
Sicoop Societats cooperatives o altres formes jurídiques participades per cooperatives, excepte els sectors immobiliaris i financers. • Finançament de projectes de inversió per creixement, expansió i generació noves activitats. • Préstecs participatius (fix + variable). • Inversió mínima de 100.000€.
Laboral Kutxa Conveni amb Oniarri per a les cooperatives federades a la FCTC • Finançament d’inversions i circulant amb operatòria bancària vinculada. • A través del Conveni amb Oniarri, millora de garanties i preu
Cajamar Operatòria bancària per particulars i per empreses, tot i que estan especialitzats en el sector rural • Finançament de inversions i circulant amb operatòria bancària vinculada
 Més informació 

Per ampliar qualsevol informació, si us plau contacteu amb nosaltres 

Xarxa Financoop

LaXarxa Financoop,  està formada per un conjunt d’entitats que treballen per promoure i impulsar la millora de condicions en l’accés al capital i als serveis financers de les empreses de l’Economia Social i Cooperativa.  La Fundació Seira coordina i impulsa aquesta xarxa Financoop. Xarxa financoop

Formant part de la Xarxa Financoop, la Fundació Seira juntament amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya pot, per una banda, cooperar amb altres entitats per aconseguir millores en l’accés al finançament per part de les empreses de l’economia social i cooperatives; i, per l’altra, col·laborar en la millora la cultura financera cooperativa i l’impuls d’aquesta en la societat.

Aquests són alguns dels membres de la Xarxa Financoop i el tipus de suport que fan a les entitats cooperatives federades.

 • Gicoop: És una societat d’Inversors Cooperatius impulsada per la Fundació Seira per a la inversió en projectes cooperatius a llarg termini. Aquesta societat agrupa inversors privats de doble retorn (social i financer) i inverteix en cooperatives a través de préstecs participatius. Seira hi participa amb un 40% del capital.
 • Coop57: És una cooperativa de Serveis Financers ètics i solidaris. La Fundació Seira és una de les entitats sòcies de Coop57, havent-hi fet l’aportació màxima. Això li permet, entre altres coses, la participació, amb veu i vot, a l’Assemblea de la secció territorial. Coop57 ofereix finançament fins a 200.000 € d’inversions, circulant i avançament de subvencions i factures. Sense comissions obertura i amb un tipus d’interès establert anualment per l’Assemblea, per sota del preu de mercat d’altres entitats financeres convencionals.
 • Banca Popolare Etica: És cooperativa de crèdit que opera a Itàlia com a banc, sense perdre els seus principis d’absència de lucre, democràcia cooperativa i construcció de baix a dalt, allò que s’anomena banca ètica cooperativa i ciutadana. La Fundació Seira és soci capitalista de la Banca Popolare Etica i Patró de Fundació FIARE a nivell estatal, que és l’agent d’aquest banc ètic a Espanya.
 • Sicoop. La Societat d’Inversió Cooperativa. Es tracta d’una Societat de Capital Risc, formada per l’Administració i Caixes d’estalvi.  Seira hi participa, aportant capital i en el Deal Flow, és a dir en el procés d’elecció d’empreses susceptibles de rebre el suport d’aquesta societat. Sicoop inverteix en projectes projectes d’inversió per creixement, expansió i generació noves activitats, mitjançant prèstec participatiu entre 150.000 i 1.500.000 eur.
 • Oniarri, SGR: És una societat de garantia recíproca de l’economia social i cooperativa que presta aval a les empreses davant de les entitats bancàries. Aquests avals són re fiançats per CERSA (50%), Oniarri (25%) i Fundació Seira (25%). La Fundació Seira, que ha donat  suport a la seva implantació a Catalunya, forma part del seu Patronat i n’és sòcia. A més, Oniarri pignora amb diners a nom de Fundació Seira per donar garantia i refiançament a operacions de risc d’Oinarri amb els cooperatives federades. Això és converteix en un instrument essencial per desenvolupar nous productes financers i per avalar les operacions de les cooperatives amb qualsevol entitat financera

Gicoop: Impulsa la cooperativa

El Grup d’inversors Cooperatius, SL, Gicoop,  impulsat per la Fundació Seira, és una societat d’inversors cooperatius que té per objecte impulsar el creixement i la consolidació de les empreses mitjançant l’aportació d’un finançament estable i d’altres recursos que fiancin el desenvolupament empresarial. Gicoop posar l’èmfasi en una altre forma de fer empreses: propietats col•lectives, equitatives , participatives i compromeses amb l’entorn i les persones. L’aportació de Gicoop no és només financera és Compromís, confiança, coneixements i contactes en la Cooperació. Fundació Seira - Gicoop

Les xifres del Gicoop

El capital social de Gicoop al 2014 és de 1,5 milions d’Euros i de 8 persones inversores més la Fundació Seira que hi aporta el 33%. El Gicoop es va constituir el 10 de novembre de 2012 i el primer any d’impuls a les cooperatives ha:

 • Estudiat 10 projectes
 • Aprovat 6 projectes
 • Invertit 660.000€
 • Facilitat la creació de més de 30 nous llocs de treball és a dir, més de 30 nous socis a les cooperatives
 • Impulsat la millora dels reporting als socis (financer, social i ambiental)
 • La Taxa Interna de Rendibilitat, TIR, mitjana del capital invertit ha estat de 6,34%
 • La Inversió induïda ha estat de 2.200.000€
Criteris de selecció de projectes

Els criteris de selecció i acceptació de projectes per a ser finançats per la societat Gicoop són els següents:

1. Propietat col•lectiva.

2. Control democràtic de la gestió.

3. El ventall salarial no pot excedir la proporció d’1 a 6.

4. Auditada i amb memòria social i mediambiental

5. Repartiment

6. Equitat

7. Participativa

Condicionat dels projectes:

1. Reinversió dels excedents durant la vida de l’operació.

2. Repartiment d’excedents en funció de l’activi tat realitzada pels socis.

3. Generació d’ocupació.

4. Consulta per modificacions substantives

Alguns dels projectes en els que Gicoop ha invertit

AIGUASOL SCCL Aiguasol és una cooperativa d’enginyers que desenvolupa, des de fa 14 anys, tecnologia per la reducció de l’impacte associat al consum d’energia. Disposa oficines a Barcelona, Xile i País Basc. Amb l’impuls que li dona GICOOP ha engegat una nova línia de treball en l’àmbit de l’eficiència energètica de grans edificis corporatius.

Increment de la facturació esperada al 2016 + 527.000 €
Llocs de treball /nous socis 2016 + 5
Préstec participatiu 140.000€

SAMBUCUS SCCL Aquesta cooperativa de Manlleu treballa en la creació d’espais d’aprenentatge per a persones en risc d’exclusió. Aquesta tasca la desenvolupa amb la producció agroecològica d’horta i de plantes aromàtiques, la restauració i una parada al mercat de Vic. La inversió de Gicoop ha estat imprescindible per posar en marxa la línia de les plantes aromàtiques.

Increment de la facturació esperada al 2015 + 196.000€
Llocs de treball /nous socis 2015 + 1
Préstec participatiu 70.000€

 Granja escola terapèutica L’AURÓ A Torà, Lleida, aquesta nova empresa social ofereix lleure terapèutic a persones amb discapacitat intel•lectual i/o física severa a través del treball especialitzat en horticultura i zooteràpia. La inversió de Gicoop va completar el finançament necessari per a la construcció del Centre. Com a característica especial, aquesta empresa es va transformar de societat limitada laboral a cooperativa. I la operació ha estat sindicada amb Triodos Bank i el Coop57

Increment de la facturació esperada al 2015 + 498.000€
Llocs de treball /nous socis 2015 + 5
Préstec participatiu 50.000€

INOXGROUP SCCL Una nova empresa cooperativa es va constituir amb els treballadors que sortien del procés de reconversió industrial, de l’antiga INOXCROM. Ara per rellançar la històrica marca catalana de bolígrafs han rebut el suport de GICOOP.

Increment de la facturació esperada al 2015 + 735.000€
Llocs de treball /nous socis 2015 + 5
Préstec participatiu 150.000€

 MILOLA SCCL Aquesta és una empresa cooperativa de producció de pastisseria i fleca aptes per a tot tipus d’intoleràncies. Transformada de societat civil en cooperativa. La inversió de GICOOP ha impulsat la industrialització en un nou obrador i la comercialització via web. Préstec participatiu150.000€

Increment de la facturació esperada al 2015 + 1.092.000€
Llocs de treball /nous socis 2015 + 4

ENCÍS SCCL Empresa cooperativa especialitzada en la gestió d’escoles bressol i equipaments culturals i educatius. Després de més de 20 anys de trajectòria vol posar en marxa noves línies de treball i expandir-se internacionalment. La inversió conjunta del Gicoop i Sicoop li permet desenvolupar el projecte d’expansió.

Increment de la facturació esperada al 2016 + 2.302.000€
Llocs de treball /nous socis 2015 + 100
Préstec participatiu 100.000€
Contacte

Per contactar amb el Gicoop podeu adreçar-vos a la Fundació Seira. A través del programa d’Orientació Financera, us ajudaran a trobar la millor solució a la vostra necessitat de finançament.

  Notícies vinculades