Fundació Seira | Suport financer a les cooperatives

Programa d’orientació financera

Orientació finacera personalitzada. La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, FCTC, ofereix el programa d’Orientació Financera a través de la Fundació Seira, per millorar el finançament de les empreses federades. Aquest programa d’orientació és útil en qualsevol moment de la vida d’una cooperativa que, per la seva especificitat, necessita de solucions financeres adaptades. El programa d’Orientació Financera de Seira és una eina que permet a les cooperatives de la FCTC fer una diagnosi de les necessitats financeres de l’empresa i es preparar a les persones que fan les cooperatives en la presa de decisions sobre l’accés al finançament:

  • Diagnosi de necessitats financeres
  • Valoració econòmico-financera de la cooperativa
  • Suport en la planificació financera
  • Orientació en la cerca de solucions
  • Prestació de garanties
  • Xarxa de contactes clau a entitats financeres.
  • Accés al finançament
  • Seguiment cas per cas
  • Impuls de nous instruments financers.

Contacteu-nos per conèixer el programa en profunditat.

 

 

Tags: ,

 

 

Tornar al llistat

Categories