Fundació Seira | Suport financer a les cooperatives
Valors

La Fundació Seira s’inspira en els valors i els principis propis del cooperativisme: auto-ajuda, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. Afegeix la transparència com un pilar de la institució.

La transparència no només és l’objectiu sinó que també és part del camí. És un valor intern en el funcionament de la Fundació i la seva democràcia interna. És la rendició de comptes. És la voluntat de divulgar, promoure la cultura financera de l’economia social i cooperativa.

La transparència l’assoleix amb l’esforç compartit, la responsabilitat i compromís del nostre equip i col·laboradors.