Fundació Seira | Suport financer a les cooperatives
Fundació Seira

La Fundació, que té caràcter de fundació privada, es denomina “Fundació privada Seira per a la Innovació i Projecció del cooperativisme”. Entre les seves activitats, es contemplen com a prioritàries les vinculades a la recerca i la innovació en l’àmbit cooperatiu, l’esperonament de l’emprenedor cooperatiu, la visualització i la promoció del moviment cooperatiu i l’estímul a la intercooperació.

  1. La nostra missió i visió
  2. Els nostres valors
  3. El nostres orígens
  4. La nostra governança
  5. Els nostres estatuts