Fundació Seira | Suport financer a les cooperatives

FemPla: Planificació econòmica de les coop

Icona Eina de planificació econòmico-financera per a les cooperatives Una nova eina online de planificació econòmico-financera al servei de les cooperatives de treball federades està disponible al web de la Fundació Seira. Dissenyada amb l’objectiu de facilitar la presa de decisions a les empreses de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya l’eina, amb el nom de FemPla, permet identificar quines són les necessitats de finançament tant pel que fa a les inversions com pel circulant. També permet validar la capacitat de l’empresa per generar beneficis a futur i, d’aquesta manera, optimitzar els recursos financers existents a les cooperatives per complir els seus objectius empresarials.

FemPla permet realitzar projeccions del compte de resultats a tres anys, de l’estat de tresoreria a dotze mesos, balanços de situació a dotze mesos així com ratis d’anàlisi econòmico-financera. Es tracta d’instruments essencials per generar confiança entre les entitats financeres i inversors. A més, l’eina facilita la descàrrega de fitxers i incorporar-los en la negociació bancària. A través del web de la Fundació Seira es pot accedir a la nova eina de planificació econòmico-financera  i crear, a través d’un aplicatiu específic, un usuari i una clau d’accés pròpia.

FemPla es pot utilitzar de forma intuïtiva i disposa, a més, d’un tutorial de suport online. De cara a la tardor està previst organitzar una formació que permeti conèixer en detall el funcionament de l’eina de planificació econòmico-financera. L’eina de planificació econòmico-financera.

FemPla s’afegeix a l’actual ventall d’opcions disponibles per a les cooperatives federades per millorar el seu accés al finançament amb el suport de la Fundació Seira.

 

 

Tags: , , , , ,

 

 

Tornar al llistat

Categories