Fundació Seira | Suport financer a les cooperatives

Impuls a la capitalització de cooperatives

La Fundació Seira promou Capitalcoop un conveni que permetrà subvencionar els préstecs destinats a capitalitzar cooperatives de treball i empreses de l’economia social.signatura de conveni entre entitats per impulsar Capitalcoop

Juntament amb el Departament d’Empresa i Ocupació i les entitats membres de la xarxa Financoop: Cajamar, Laboral Kutxa, Fiare Banca Ètica, Coop 57 així com les societats de garantia recíproca Avalis de Catalunya i Oinarri, la Fundació Seira ha activat un programa que facilita la capitalització de les cooperatives i que es coneix amb el nom de Capitalcoop. Gràcies al programa les cooperatives i entitats de l’economia social podran demanar una subvenció per finançar un préstec que permeti ampliar fons propis. D’aquesta manera s’espera que les cooperatives millorin la seva posició financera i puguin accedir a finançament que reforci el creixement i la consolidació de l’empresa.

Com funciona Capitalcoop?Capitalcoop 6 eixos per capitalitzar les cooperatives
Fase 1: Pel que fa l’obtenció de capital

Les persones físiques i/o jurídiques sòcies de cooperatives o societats laborals demanen un préstec destinat a la capitalització de la seva entitat. La persona física o jurídica receptora del préstec podrà sol•licitar una subvenció que finançarà part del deute contret i part dels interessos que es generin.

Fase 2; Pel que fa al finançament de circulant

Les entitats financeres es comprometen a estudiar l’obertura d’una línia de finançament, especialment de circulant, per a les cooperatives i societats laborals que hagin augmentat el seu capital social en el marc d’aquest programa. Les entitats de garantia recíproca podran aportar l’aval per a les esmentades operacions de circulant

Què se subvencionarà?

Es consideraran subvencionables els préstecs concedits per realitzar aportacions de capital que realitzin les persones, físiques o jurídiques, sòcies d’una cooperativa o societat laboral amb seu social o activitat a Catalunya, que s’hagin realitzat mitjançant un préstec bancari formalitzat entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2015.

Condicions del préstec i import de les subvencions

El càlcul de l’import de la subvenció constarà de dues parts, tenint en compte l’import del préstec i l’import dels interessos: 1- Subvencions als interessos o cost financer associat al préstec

  • La subvenció finançarà la reducció del tipus d’interès fixat per l’entitat de crèdit que concedeix el préstec en 3,5 punts, fins un màxim de 500 € per persona física o jurídica.

2- Subvencions a l’import del préstec

  • La subvenció finançarà fins al 50 % de l’import del préstec destinat a la capitalització de la cooperativa o societat laboral.
  • Aquest 50% mai podrà excedir els 2.000 euros per persona física o jurídica.
  • Per poder accedir a la subvenció de l’import del préstec,aquests han de complir les condicions següents:

- Període d’amortització del préstec: mínim 3 anys i màxim 6.

- Interessos: Euríbor (12 mesos) més 3,5 %

- Els préstecs no poden ser objecte de subrogació.

- Sense carència.

- Import Mínim: 3.000 euros.

- Mantenir, com a mínim, 3 anys el capital a la cooperativa o societat laboral.

- Cada entitat financera aplicarà les comissions que consideri oportunes (import comissió: entre 0% i 0,5%).

Calendari aplicació
El programa començarà a funcionar a partir de la publicació de la subvenció, prevista al mes de setembre de 2015.

 

 

Tags: , , , , ,

 

 

Tornar al llistat

Categories